Pravljenje Magento veb prodavnice. Na šta treba obratiti pažnju?

Prvi deo: Šta je Magento i zašto je poznato rešenje za veb prodavnica?

Magento je platforma za e-trgovinu sa otvorenim kodom koja se fokusira na mala i srednja preduzeća. Nudi fleksibilnost i prilagodljivost, što ga čini popularnim izborom za mnoge vlasnike veb prodavnica.

Magento nudi nekoliko prednosti za vlasnike veb prodavnica. Prvo, to je platforma otvorenog koda, što znači da je besplatna za korišćenje i da postoji mnogo dostupnih ekstenzija i dodataka koje možete koristiti da prilagodite svoju veb prodavnicu svojim specifičnim potrebama. Drugo, nudi fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja vaše veb prodavnice jedinstvenim zahtevima vaše kompanije. Treće, pruža pozadinu prilagođenu korisniku koja vam omogućava da lako dodajete proizvode, upravljate kategorijama, postavljate cene i još mnogo toga.

Ako planirate da pokrenete veb-prodavnicu, Magento je savršen izbor. U narednim delovima ovog bloga pokazaćemo vam kako da podesite Magento veb prodavnicu, upravljate proizvodima, prihvatite plaćanja i organizujete isporuku, optimizujete svoju veb prodavnicu za SEO i kako da obezbedite svoju veb prodavnicu. Hajde da počnemo!

Deo 2: Podešavanje vaše Magento veb prodavnice

U nastavku objašnjavamo korak po korak kako da pokrenete sopstvenu Magento veb prodavnicu.

Korak 1: Izaberite odgovarajućeg provajdera veb hostinga

Prvo vam je potreban provajder veb hostinga da biste postavili Magento veb prodavnicu. Dostupni su mnogi provajderi veb hostinga, tako da je odabir provajdera koji ispunjava vaše specifikacije od suštinskog značaja. Uverite se da provajder podržava Magento i da ima dovoljno prostora za skladištenje i kapacitet da podrži vašu veb prodavnicu.

Korak 2: Instalirajte Magento na vaš server

Kada odaberete dobavljača veb hostinga, možete instalirati Magento na svoj server. Ovaj proces se može razlikovati u zavisnosti od vašeg izabranog provajdera, pa pogledajte dokumentaciju provajdera za konkretna uputstva. Na internetu je takođe dostupno mnogo tutorijala koje možete pratiti.

Korak 3: Izaberite odgovarajuću temu

Kada se instalira, možete odabrati odgovarajuću temu za svoju veb prodavnicu. Magento nudi nekoliko besplatnih standardnih komada, ali postoje i mnoge premium teme koje možete kupiti. Odaberite temu koja odgovara izgledu i osećaju vašeg poslovanja i koja se lako prilagođava vašim specifičnim potrebama.

Korak 4: Konfigurišite podešavanja vaše veb prodavnice

Sada kada ste izabrali temu, vreme je da konfigurišete podešavanja vaše veb prodavnice. Ovo uključuje podešavanje valute, poreza, jezika, metoda isporuke, itd. Pogledajte Magento dokumentaciju za pomoć pri konfigurisanju ovih podešavanja.

Uz ove korake, trebalo bi da imate osnovnu Magento veb prodavnicu. U narednim delovima ovog bloga ćemo se detaljnije baviti specifičnim temama kao što su upravljanje proizvodima, isporuka i plaćanje, marketing i SEO, bezbednost i održavanje.

Deo 3: Upravljanje proizvodom u Magentu

Jedan od najvažnijih aspekata veb prodavnice je upravljanje proizvodima. Sada ćemo razgovarati o dodavanju proizvoda, upravljanju kategorijama, postavljanju cena i prilagođavanju opcija proizvoda u Magentu.

Dodavanje proizvoda:

Da biste dodali proizvod u Magento, idite na administratorski odeljak vaše veb prodavnice, kliknite na „Proizvodi“, a zatim na „Dodaj proizvod“. Ovde možete uneti osnovne detalje o proizvodu, kao što su naziv, opis, cena, slika i kategorija.

Upravljanje kategorijama proizvoda:

Magento nudi strukturu kategorija i podkategorija koja vam omogućava da organizujete proizvode. Da biste dodali kategoriju, idite u administrativni deo vaše veb prodavnice i kliknite na „Proizvodi“, a zatim na „Kategorije“. Ovde možete dodati novu klasu i kreirati potkategorije.

Određivanje cena i poreza:

Da biste postavili cene proizvoda, idite u administrativni deo vaše veb prodavnice i kliknite na „Proizvodi“, a zatim na „Upravljanje proizvodima“. Ovde možete prilagoditi cene pojedinačnih proizvoda ili primeniti pravilo cena na grupu proizvoda. Takođe možete postaviti poreske stope za različite zemlje ili regione.

Prilagođavanje opcija proizvoda:

Magento takođe nudi mogućnost dodavanja opcija proizvoda kao što su veličina, boja itd. Ovo možete podesiti u odeljku administratora vaše veb prodavnice pod „Proizvodi“ i „Opcije proizvoda“. Ovde možete dodati nove opcije i modifikovati postojeće.

Deo 4: Plaćanje i isporuka

Još jedan kritičan aspekt veb prodavnice je prihvatanje različitih metoda plaćanja i dogovaranje porudžbina za isporuku. Zatim ćemo razgovarati o tome kako da prihvatite uplate, podesite metode isporuke i konfigurišete troškove isporuke u Magento-u.

Podešavanje opcija plaćanja:

Da biste prihvatili plaćanja u Magento-u, prvo morate da podesite opcije plaćanja. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativnu oblast vaše veb prodavnice i kliknuti na „Sistem“, a zatim na „Konfiguracija“. Ovde možete podesiti opcije plaćanja tako što ćete otići na „Načini plaćanja“ i izabrati željene opcije plaćanja. Magento podržava mnoge popularne metode plaćanja kao što su kreditne kartice, PayPal, iDeal itd.

Podešavanje načina isporuke:

Kao i kod opcija plaćanja, takođe morate da podesite metode isporuke u Magentu. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativnu oblast vaše veb prodavnice i kliknuti na „Sistem“, a zatim na „Konfiguracija“. Ovde možete podesiti načine isporuke tako što ćete otići na „Načini isporuke“ i izabrati željene. Magento podržava mnoge popularne metode isporuke, kao što su pošta, kurirska služba itd.

Konfigurisanje troškova isporuke:

Pored podešavanja metoda isporuke, takođe ćete morati da konfigurišete troškove isporuke. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativnu oblast vaše veb prodavnice i kliknuti na „Sistem“, a zatim na „Konfiguracija“. Ovde možete podesiti troškove isporuke tako što ćete otići na „Troškovi dostave“ i podesiti željene cene. Na primer, možete da izaberete troškove isporuke na osnovu težine, adrese isporuke ili broja proizvoda.

Pomoću ovih koraka možete prihvatiti plaćanja, podesiti metode isporuke i konfigurisati troškove isporuke u svojoj Magento veb prodavnici. Od suštinskog je značaja da redovno pregledate i ažurirate troškove isporuke kako biste bili sigurni da su tačni i da klijenti nisu preopterećeni neočekivanim troškovima isporuke.

Deo 5: Promocije i popusti

Jedan od načina da svoju veb prodavnicu učinite privlačnijom za kupce je da nudite promocije i popuste. U ovom delu bloga ćemo razgovarati o tome kako da podesite kodove za popust, kreirate ponude i podesite poklon kartice u Magentu.

Podešavanje kodova za popust:

Da biste podesili kodove za popust u Magento-u, idite na administratorski odeljak svoje veb prodavnice, kliknite na „Promocije“, a zatim na „Pravila o korpi za kupovinu“. Ovde možete kreirati novo pravilo za kodove za popust i povezati ih sa određenim proizvodima ili kategorijama. Takođe možete podesiti datum važenja koda za popust i druge uslove.

Kreiranje ponuda:

Pored podešavanja kodova za popust, možete kreirati i ponude u Magentu. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativni deo vaše veb prodavnice i kliknuti na „Promocije“, a zatim na „Pravila o kataloškim cenama“. Ovde možete kreirati pravila za ponude kao što su „Kupite 2, uzmite jednu besplatno“ ili „10% popusta na sve proizvode“.

Podešavanje poklon kartica:

Konačno , takođe možete da podesite poklon kartice u Magentu. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativni deo vaše veb prodavnice i kliknuti na „Promocije“, a zatim na „Poklon kartica“. Ovde možete kreirati poklon kartice, postaviti vrednosti poklon kartica i poslati poklon kartice kupcima.

Pomoću ovih koraka možete kreirati i upravljati kodovima za popust, ponudama i poklon karticama u svojoj Magento veb prodavnici. Važno je da redovno procenjujete i ažurirate ove promocije kako biste bili sigurni da su privlačne za kupce i da doprinesu rastu vaše veb prodavnice.

Deo 6: Optimizacija pretraživača (SEO)

Ako vaša veb prodavnica ima odličan asortiman proizvoda, to mora biti moguće. Pristupačnost vaše veb prodavnice u pretraživačima kao što je Google je stoga neophodna. Sada ćemo razgovarati o tome kako možete da optimizujete svoju Magento veb prodavnicu za pretraživače (SEO).

Optimizacija URL strukture:

Jedan od prvih koraka u SEO-u je optimizacija URL strukture vaše veb prodavnice. To znači da pažljivo razmotrite kako se zovu stranice vaših proizvoda i kategorija i kako su raspoređene u strukturi URL-a. Pretraživači preferiraju jasnu i logičnu strukturu URL-a u kojoj se sadržaj stranice lako razume.

Optimizacija sadržaja:

Pored strukture URL-a, takođe je neophodno optimizovati sadržaj vaše veb prodavnice za pretraživače. To znači da pažljivo razmotrite koje ključne reči koristite u opisima proizvoda i kategorija i redovno ažurirate sadržaj stranica novim i relevantnim informacijama.

Korišćenje meta oznaka:

Meta oznake su suštinski deo SEO-a. Ove oznake daju pretraživačima informacije o sadržaju vaših stranica, kao što su naslov, opis i ključne reči. U Magento-u možete postaviti meta oznake za svaki proizvod i stranicu kategorije u odeljku za administratore.

Generisanje dolaznih veza:

Još jedan važan aspekt SEO-a je generisanje dolaznih veza do vaše veb prodavnice. To znači da tražite od drugih veb lokacija da postave link do vaše veb prodavnice, što pomaže pretraživačima da pronađu i klasifikuju vašu veb prodavnicu. Ovo se može uraditi, na primer, pisanjem bloga za goste za relevantnu veb lokaciju ili učešćem u onlajn forumima i diskusijama gde možete postaviti vezu do svoje veb prodavnice.

Kao šta znate, SEO nije jednokratni posao. Redovno ažuriranje vaše veb prodavnice kako biste bili sigurni da je dobro pozicionirana u rezultatima pretrage je od suštinskog značaja.

Deo 7: Bezbednost

Bezbednost je važan aspekt prilikom obrade ličnih i finansijskih podataka klijenata. Sada ćemo proći kroz kako da poboljšamo bezbednost vaše Magento veb prodavnice.

Instaliranje SSL sertifikata:

Jedan od prvih koraka u poboljšanju bezbednosti vaše veb prodavnice je instaliranje SSL sertifikata. Ovaj sertifikat šifruje podatke koji se šalju između veb prodavnice i korisnika, čineći ove podatke nečitljivim za neovlašćene osobe. Magento automatski podržava SSL sertifikate, tako da je instaliranje sertifikata jednostavno.

Primena jakih smernica za lozinku:

Još jedan korak u poboljšanju bezbednosti vaše veb prodavnice je primena čvrste politike lozinke. To znači da su vam potrebne lozinke koje je teško pogoditi i koje morate redovno ažurirati. Magento omogućava korisnicima da postavljaju politike lozinki i zahteva od njih da redovno menjaju svoje lozinke.

Održavanje softvera ažurnim:

Održavanje softvera vaše veb prodavnice ažurnim je suštinski deo bezbednosti. Instaliranjem ažuriranja sprečavate da hakeri iskoriste ranjivosti u softveru. Magento nudi automatska ažuriranja, tako da je održavanje softvera ažurnim takođe lako.

Pravljenje rezervnih kopija:

Na kraju, neophodno je da redovno pravite rezervne kopije vaše veb prodavnice. Ako nešto krene naopako sa bezbednošću vaše veb prodavnice ili ako nešto krene naopako sa hardverom, možete da vratite veb prodavnicu iz rezervne kopije. Magento nudi mogućnost automatskog pravljenja rezervnih kopija, tako da je lako praviti redovne rezervne kopije.

Deo 8: Analiza i izveštavanje

Suštinski aspekt vođenja veb prodavnice je praćenje učinka i analiza podataka. Sada ćemo razgovarati o postavljanju i pokretanju analize i izveštavanja u Magentu.

Podešavanje Google analitike:

Jedan od prvih koraka u analizi podataka je podešavanje Google analitike. Ova besplatna Google-ova alatka vam omogućava da prikupljate podatke o tome kako korisnici koriste vašu veb-prodavnicu, na primer koliko saobraćaja ostvarujete, koje stranice su popularne i koliko konverzija ostvarujete. U Magento-u možete da podesite Google analitiku tako što ćete napraviti vezu sa nalogom Google analitike i dodati kod za praćenje u svoju veb prodavnicu.

Podešavanje izveštaja:

Pored podešavanja Google analitike, možete da podesite i izveštaje u Magento-u. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativni deo vaše veb prodavnice i kliknuti na „Izveštaji“, a zatim na „Prodaja“ ili „Kupci“. Ovde možete podesiti različite izveštaje, kao što su izveštaji o prodaji, kupcima i proizvodima.

Analiziranje podataka:

Kada podesite izveštaje, možete da analizirate podatke da biste razumeli kakav je učinak vaše veb prodavnice. Ovo se može uraditi tako što ćete otići u administrativnu oblast vaše veb prodavnice i kliknuti na „Izveštaji“, a zatim na izveštaje koje ste podesili. Ovde možete analizirati podatke, kao što su podaci o prodaji, podaci o kupcima i podaci o proizvodima, da biste stekli uvid u to kako vaša veb prodavnica radi i kako možete da poboljšate njen učinak.

Deo 9: Zaključak

Magento zbog svoje prirode otvorenog source koda nastavlja da se poboljšava vremenom. Ako koristite Magento, uvek imate najnovije alate u oblasti softvera veb prodavnice. Da biste maksimalno iskoristili ovu svestranost, morate osigurati da imate pravog partnera sa iskustvom u e-trgovini. Mi u Younify-u verujemo da smo jedni od njih, jer smo profesionalci, strastveni u razvoju, podršci i marketingu prodavnica e-trgovine. Sa velikim fokusom na Magento razvoj i iskustvo od 2007. godine, postali smo jedna od najboljih Magento razvojnih kompanija u Holandiji, Srbiji i celoj Evropi. To se ogleda u portfoliju visokokvalitetnih Magento prodavnica. Iskoristite našu stručnost i potražite strateški savet, dizajn, razvoj i podršku odmah!