Category: AI

April 17, 2023 by Luka Markovic

Kako AI menja igru za grafičke dizajnere (ili ne) – intervju sa najboljim dizajnerom naše kompanije

Kako svet postaje digitalno fokusiraniji, veštačka inteligencija (AI) je postala sve rasprostranjenija tehnologija u mnogim industrijama. Polje grafičkog dizajna ...